ملت ایران: دانشگاه هدف نیست، وسیله است. بسیاری از مشاغل مصداق بارز این جمله هستند. مشاغلی که می توان خوب از آنها پول درآورد، اما برای رسیدن به آنها نیازی به داشتن مدرک دانشگاهی نیست.

در جدول زیر نام ۱۶ شغلی که می توان بدون داشتن تحصیلات دانشگاهی در آنها موفق بود آورده شده است:

خبرآنلاین