ملت ایران: این زن فاسد و خود فروش در اقدامی بی شرمانه در ازای نگهداری از دختری کوچکش به افراد بی خانمان آبجو میداد.

عکس: اقدام بی شرمانه یک زن خودفروش علیه دخترش !

این زن که دستیار آموزشی یک مدرسه است به اتهام رها کردن دختر ۶ ساله اش کنار افراد بی خانمان برای خود فروشی توسط پلیس دستگیر شده است.
این زن اهل ایالت آریزونای امریکاست و دختر ۶ ساله اش را میان گروهی ناشناس بی خانمان رها کرد و از آنها خواست در مقابل دریافت آبجو از دختر ۶ ساله اش مراقبت کنند. وی بعد از اینکه این دختر بچه را کنار این افراد قرار میداد به منطقه بدنامی در آن حوالی رفته و اقدام به خود فروشی میکرده است.
رهگذران که متوجه شرایط بد این دختر بچه شده اند دچار دل نگرانی شده و با پلیس تماس گرفته اند به این صورت این زن دستگیر شده است درحال حاضر این دختر در کنار اقوام مادری اش زندگی میکند و این زن تا تشکیل دادگاه باید در زندان بماند.
شاهدان گفته اند این دختر بچه ساعتها بدون آب و غذا و یا محافظی در مقابل گرمای این منطقه در اطراف خیابانها پرسه میزده است و همین مسئله باعثتماس آنها با پلیس شده است این زن به جرم کودک آزاری و عدم صلاحیت نگهداری از فرزندش بازداشت شده است.
گفته میشود این زن ۴۳ ساله هر روز عصر برای خود فروشی به این منطقه رفته و دخترش را آنجا رها میکرده است.

پرداد