به گزارش اختصاصی ملت ایران به نقل از دیلی میل دیروز بعد از پخش اپیزود اول سریال شهروند خان از شبکه بی بی سی سیل شکایتها و نظرات مردمی آغاز شد.

گروهی معتقد بودند که این سریال مسلمانان را دست انداخته است و گروهی هم گفتند به آسیای ها بی احترامی شده است.

شش قسمت اپیزود اول این سریال روز دوشنبه از شبکه بی بی سی پخش شد. کارگردان این سریال یک مسلمان پاکستانی بریتانیایی بنام آدل رای است که نقش اول را هم خود او باز می کند. سخنگوی بی بی سی می گوید این سریال ۳.۶میلیون ببیننده داشته است این شروع خوبی برای یک سریال است. طبیعی است که با نظرات و واکنشهای مختلفی روبرو می شود. اما آیا این سخنان ببینندگان شاکی را متقاعد خواهد کرد؟