به گزارش اختصاصی ملت ایران چاندرا دانگی بهادر ۷۲ ساله با ۲۱.۵ اینچ کوتاه ترین مرد دنیا و جیوتی آمگ ۱۸ ساله با ۲۵ اینچ قد کوتاه ترین زن از هند رودروی هم قرار گرفتند. این اولین باری است که در تاریخ ثبت رکوردها چنین اتفاقی می افتد. از این دو برای پرده برداری از نسخه جدید کتاب گینس دعوت شد. آنها با اینکه از دو نسل متفاوت بودند اما با دیدن عکسهایشان در کتاب ابراز خوشحالی کردند. جیوتی علی رغم چنین شرایط خاصی آرزو دارد بازیگر بالی وود شود و در فیلمهای بالی وودی زیادی بازی کند او می گوید ثبت شدن نام او در گینس باعثشده به جاهای زیادی سفر کند واین باعثخوشحالی است.

آقای چاندار هم می گوید خوشحالم که نامم در این کتاب چاپ شده این برای من و دهکده وکشورم اتفاق بزرگی است. او می گوید گینس باعثشد تا من برای اولین بار دهکده خود را ترک کنم و به شهر بزرگ کاتماندو بروم تا مامورین گینس قدم را اندازه گیری کنند.

کتاب گینس تا به امروز ۱۲۰میلیون فروش داشته است و هر هفته بیش از هزار نفر متقاضی دارد.