ملت ایران: همه ما در زمینه های مالی مرتکب خطا و اشتباه می شویم، مهم این است که یک اشتباه را دو بار تکرار نکنیم. البته این کار همیشه آسان نیست چون گاهی خطاهایمان را فراموش می کنیم.

رایج ترین اشتباهات مالی

۸. وقتی هنگام استخدام در مورد حقوق خود بحثو مذاکره نمی کنیم. اولین حقوق بسیار مهم است چراکه حقوق آینده شما بر اساس آن افزایش می یابد.

۹. وقتی خانه ای بزرگتر از آنچه موردنیازمان است می خریم. خانه بزرگتر یعنی مالیات بیشتر، هزینه تعمیر بیشتر، و وسائل بیشتر.

۱۰. وقتی پولی برای روز مبادا کنار نمی گذاریم.

۱۱. وقتی آقایی همسر خود را در جریان امور مالی خانواده قرار نمی دهد. یادتان باشد دانستن یعنی قدرت.

۱۲. وقتی ناگهان تصمیم به خرید چیزی می گیریم و بدون فکر آن را می خریم. مثل مواقعی که از کنار ویترین یک مغازه می گذریم و چیزی چشممان را می گیرد.

۱۳. وقتی برای خود اهداف هفتگی، ماهانه و سالانه تعیین نمی کنیم.

۱۴. اسراف در مصرف غذا و دور ریختن غذای خوب و قابل استفاده هم یکی از اشتباهات بزرگ است. باور کنید دوری از اسراف بر درآمد سالانه شما تاثیری به سزا دارد.

۱۵. ازدواج با افراد ولخرجی که به فکر هرچیزی هستند به غیر از صرفه جویی و پس انداز!


برترینها