این مجسمه های خیابانی فوق العاده که در موقعیت هایی ترسناک در خیابان رها شده اند باعثشده افراد بسیاری به پلیس و اورژانس زنگ بزنند و کمک بخواهند.

هنرمند آمریکایی مارک جنکینز ۴۱ ساله هنر غیرعادی اش را در مناطق حومه ای شهر به نمایش درآورده است.

دیلی میل نوشت: جنکینز که نوازنده ی ساکسیفون و طراح شبکه هم هست به هنرهای خیابانی علاقه دارد و می گوید با این کار باعثمی شود مردم برای لحظه ای دغدغه های شخصی شان را فراموش کنند و نگاهی به دور و برشان بیندازند.

او کارش را با گذاشتن چنین مجسمه ای در ریودوژانیرو آغاز کرد و توجه مردم را به سمت کودکان خیابانی کشاند.