ملت ایران: دو مرد که سگی را به گروگان گرفته و از صاحبش درخواست باج کرده بودند توسط پلیس بلژیک دستگیر شدند.

لودوفین لیبره نوشت؛ سگ قربانی باج خواهی از چندی پیش ناپدید شده و صاحبش چند آگهی را برای یافتن آن به روزنامه های محلی داده بود.

با گذشت چند روز زن جوان تماسی را از سوی یک مرد ناشناس دریافت کرد. مرد مدعی شد سگ را در اختیار دارد و حاضر است در برابر مبلغ ۱۵۰۰ یورو حیوان را به او برگرداند.

صاحب سگ در مورد محل ملاقاتی برای تبادل با مرد ناشناس به توافق رسید و پلیس شهر بروکسل را از ماجرا آگاه ساخت.

ماموران پلیس که در گوشه و کنار محل ملاقات کمین کرده بودند هنگام تبادل سگ و پول دو مرد گروگانگیر را دستگیر کردند.

جام جم آنلاین