ملت ایران، مشرق: محمد علی رجایی، متولد ۱۳۱۲ به شهرستان قزوین، در سال ۱۳۶۰ با رای اکثریت قاطع ملت ایران به ریاست جمهوری انتخاب شد. وی اعتبار نامه خود را از دستان امام امت دریافت کرد اما عمر ریاست او به یک ماه هم نکشید و ۲۹ روز بعد، در آتش کینه منافقین کوردل سوخت و بال در بال ملائک گشود اما همین زمان اندک از وی اسطوره ای ساخت که محبتش در دل نسل های آینده نیز نفوذ کرد و امروز، با گذشت قریب به ۳۰ سال از شهادت آن آزاده مرد، هنوز هم نامش در دل های عاشق به خدمت مردم، امید و هیجان به حرکت می آفریند.
تصویر زیر که در اتاق هیئت دولت گرفته شده است، زیباترین لحظات رییس جمهور محبوب ایران را ثبت کرده است و احتمالا مربوط به ماه های نخست وزیری ایشان می باشد. افراد موجود در عکس، جناب دکتر حسن عارف، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و … می باشند.

بی شک زیباترین لحظه های رئیس جمهور + عکس