ملت ایران، افکارنیوز: تا قبل از سال ۱۹۰۳ اتوبوس های شهری ریلی معروف به تراموا جابجایی مردم را در شهرهای بزرگ آمریکا به عهده داشتند. در این سال بود که اولین اتوبوس شهری در شهرکانزاس فعالیت خودرا آغاز کرد. برای اولین بار بود که شهرداری کانزاس توانست حمل و نقل عمومی را به خارج از مسیرهای اصلی شهر هم گسترش دهد.

اولین اتوبوس آمریکا را ببینید + عکس

این خودرو خیلی زود مورد توجه قرار گرفت و مقدمات تولید انبوه آن فراهم شد. با این حال اتوبوس های اولیه مشکلاتی نظیر عدم دسترسی به جایگاه سوخت گیری در تمام سطح شهر را هم داشتند. چرا که تا قبل از آن تراموا با خطوط برق متصل بوده و نیازی به سوختگیری نداشتند. با این وجود اتوبوس خیلی زود جای خودرا در میان خودروهای عمومی باز کردو تا به امروز نقش مهمی در حمل و نقل شهری ایفا میکند.