خیلی از زبانها سخت به نظر می رسند اما یادگیری کدامیک واقعا سخت است؟

به گزارش اختصاصی ملت ایران عوامل زیادی می تواند در سخت شدن یک زبان تاثیر داشته باشد مثلا چقدر زبانی که میخواهید یادبگیرید به زبان مادری شما نزدیک است. محققان متعقدند که آن زبان اگر از نظر ساختار وگرامر به زبان مادری شما نزدیک باشد برای شما آسانتراست. اما یادگیری هر زبانی دشوار است ولی زبانهایی هستند که درجه سختی آنها بیشتر است

چینی

یک زبان نواختی است به این معنی که با تغییر نواخت و آهنگ کلمه معنی آن نیز عوض می شود و شامل هزاران کلمه است و ساختار نوشتار آن بسیار پیچیده و مشکل است.

ژاپنی

این زبان هجایی است و کمی شبیه زبان چینی است و برای همین یادگیرنده باید کلمات و هجاهای زیادی را به خاطر بسپارد.

کره ای

ساختار پیچیده جمله و نحو این زبان مشکل است و یادگیری این زبان برای اروپاییان بسیار دشوار است.

مجاری

این زبان دارای جنسیت مونثمذکر و طبیعی است و هفت ساختار صرف فعل دارد و یک زبان کاملا مستقل است چون کسی واقعا نمیداند ریشه اصلی این زبان چیست وشبیه هیچ یک از زبانهای لاتین مثل ایتالیایی یا اسپانیایی و فرانسوی نیست.