چند روز پیش مراسم دختر شایسته ۲۰۱۲ جهان در چین برگزار شد این مراسم بیش از یک میلیارد تماشاگر تلویزیونی داشت. تاج ملکه زیبایی را دختر شایسته ۲۰۱۱ که یک دختر ونزولائی بود به دختر چینی، ون شیایو دختر شایسته ۲۰۱۲ تقدیم کرد. از مقام دوم را دختری از ولز و مقام سوم را دختری از استرالیا به دست آورد. او در شهر هاربین به دنیا امده است ون شیایو ۲۳ ساله است و قدش ۱۷۷ سانتی متراست.

تصاویر: بانوی چینی زیباترین دختر شایسته جهان در سال 2012