گوشی نوکیا X2 جان یک سوری را نجات داد+عکس

به گزارش اختصاصی ملت ایران گفته میشود چند روز پیش یکنفر با نوکیا X۲ خود درحال فیلم برداری از حوادثسوریه بوده است که اتفاق عجیبی برایش پیش می آید گویا این فرد زیاد متوجه وخامت اوضاع و خطرناک بودن موقعیتش نبوده و همچنان درحالی که موبایل را با دست راستش جلوی دهانش گرفته مشغول فیلم برداری بوده که ناگهان اتفاق عجیبی رخ می دهد گلوله ای به موبایلش اصابت می کند و با کمال ناباوری همانجا درون گوشی می ماند و این وسیله دیجیتالی زندگی این فرد را نجات می دهد.