فروش هدیه خدا در حراجی کلونا + عکس

به گزارش اختصاصی ملت ایران بزرگترین زمرد جهان با وزن ۵۷.۵۰۰ قیراط و به ارزش ۱.۱۵ میلیون دلار قرار است اواخر این ماه در حراجی کلونا به حراج گذاشته شود. به گفته ریگان رنی یابنده و کاشف این سنگ قیمتی نادرترین سنگ جواهری است که تا به حال دیده شده است او نام این جواهر را تیدورا نامیده به معنی هدیه خدا. این جواهر از معدنی در برزیل استخراج شد و به یک خریدار هندی فروخته شد.