معلول خوش ذوق + عکس

به گزارش اختصاصی ملت ایران مرد چینی که هر دو دستش را در یک اتفاق از دست داده بود بعد از هشت سال تلاش بالاخره توانست در خانه و با امکانات کم خودش دستانش را بسازد. سون جیوا که از نظر مالی توانایی نداشت که یک جفت دست مصنوعی تهیه کند و تحت عمل جراحی قرار بگیرد تصمیم گرفت خودش برای ادامه زندگی و همچنین امرار معاش و تامین زندگی خانواده اش خودش دست بسازد. اومی گوید من برای کار روی مزرعه به دست احتیاج داشتم وچون استطاعت مالی نداشتم که دست مصنوعی تهیه کنم خودم دست بکار شدم و بعد از هشت سال توانستم این دستهای آهنی را بسازم که می توانم با آنها غذا بخورم چیزی را بردارم و یا بگیرم. او می گوید از قسمت ارنج حرکت دستها را کنترل می کنم و از داشتن آنها راضی هستم فقط تنها مشکلی که دارد این است که کمی سنگین است و در زمستان و تابستان خیلی سرد یا خیلی گرم میشود.