ملت ایران، «یوسین بولت» دارنده مدال طلای المپیک و سریع‌ترین انسان روی زمین محسوب می‌شود، اما آیا سرعت وی معادل سرعت یک فرد در حال سقوط از ارتفاع با کمترین میزان جاذبه است؟
اگر یک تکه سنگ را از ارتفاع به داخل یک استخر پرتاب کنید، مشاهده می کنید که پیش از رسیدن سریع‌ترین انسان روی زمین به مسافت ۱۰ متری، سنگ وارد آب شده است.

مقایسه سرعت «بولت» به عنوان قهرمان دوی ۱۰۰ متر جهان با قهرمانان شیرجه ۱۰ متر چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ آیا شیرجه‌زنان سریع‌تر این مسافت را طی می‌کنند و نیروی جاذبه چه تأثیری بر سرعت آنها دارد؟

مبارزه دارنده طلای سرعت المپیک با نیروی جاذبه

به نوشته ایسنا، در این حالت نیز «بولت» در مقایسه با یک حریف انسانی که بصورت عمودی مسیر شیرجه بداخل آب را طی می کند، ‌ سریع‌تر است.

اما اگر ورزشکار دیوانه ای وجود داشته باشد که بخواهد با قهرمان دوی ۱۰۰ متر جهان بصورت عمودی مسابقه دهد، در زمان سقوط درون آب سرعتی معادل ۱۶۰ کیلومتر در ساعت خواهد داشت؛ درحالیکه سرعت «بولت» در این مسافت بصورت افقی ۴۵ کیلومتر در ساعت است.

بر این اساس می توان گفت، نیروی گرانش خام در طول زمان بر شتاب سقوط اشیاء تأثیر می‌گذارد.