برای ساخت نقشه عظیم آینده ژاپن، هزاران قطعه لگو در اختیار کودکان قرار داده شد تا با همکاری والدین خود، تصویری که از وضعیت ساختمان ها در آینده در سر دارند را به تصویر بکشند.

تصاویر آینده ژاپن را با قطعات لگو ببینید!