ملت ایران، به گزارش عصر ایران کربلایی قادر، یکی از اهالی روستای دبکلو، جزو کسانی بود که زنده از زیر آوار زلزله آذربایجان بیرون آمد. او ۵۵ ساله است و پس از زلزله، همراه نوه و دو عروسش در زیر خروارها خاک گیر کرد. نوه اش زنده نماند اما خود او و هر دو عروسش زنده از زیر خاک بیرون آمدند.

این مرد از زیر آوار زلزله زنده بیرون آمد! + عکس