همه ما تصویر سر برآوردن قارچ‌های عظیم از دود و گرد خاک پس از انفجارهای هسته‌ای را بار‌ها در تلویزیون دیده‌ایم، اما تصویر زیر را شاید کمتر کسی دیده باد.

این عکس که با استفاده از یک دوربین پر سرعت «راپاترونیک» گرفته شده که می‌تواند با سرعت حیرت انگیز ۱۰ نانو ثانیه(۱، صد میلیونوم ثانیه) تصویر برداری کند و لحظه ثبت شده در عکس یک هزارم ثانیه پس از انفجار هسته‌ای است.

این لحظه از بمب اتم را هیچکس ندیده است! + عکس

برای ثبت این تصویر دوربین در فاصله بیش از ۱۱ کیلومتر دور‌تر قرار گرفته تا به دوربین و عکاس آسیبی نرسد و همچنین تشعات هسته‌ای بر تصویر تاثیری نگذارد.

کره آتشین حاصل از انفجار در تصویر دارای بیست متر قطر بوده و دمای درون آن سه برابر گرم‌تر از دمای سطح خورشید است. این عکس در سال ۱۹۵۲ و در طی انجام یک آمایش هسته‌ای در نوادای آمریکا تهیه شده است.