استادیوم شهر پیونگ یانگ کره شمالی و تشکیل یک کلت انسانی.

این اسلحه از جنس انسان است ! + عکس