دخترها:

۱ - توی ماهیتابه روغن میریزن

۲ - اجاق گاز زیر ماهیتابه رو روشن میکنن

۳ - تخم مرغها رو میشکنن و همراه نمک توی ماهیتابه میریزن

۴ - چند دقیقه بعد نیمروی آماده رو نوش جان میکنن

پسرها:

۱ - توی کابینتهای بالایی آشپزخونه دنبال ماهیتابه میگردن.

۲ - توی کابینتهای پایینی دنبال ماهیتابه میگردن و بلاخره پیداش میکنن.

۳ - ماهیتابه رو روی اجاق گاز میذارن.

۴ - توی ماهیتابه روغن میریزن.

۵ - توی یخچال دنبال تخم مرغ میگردن.

۶ - یه دونه تخم مرغ پیدا میکنن.

۷ - چند تا فحش میدن.

۸ - دنبال کبریت میگردن.

۹ - با فندک اجاق گاز رو روشن میکنن و بوی سرکه همراه دود آشپزخونه رو بر میداره.

۱۰ - ماهیتابه رو میشورن(بگو چرا روغنش بوی ترشی میداد!.

۱۱ - ماهیتابه رو روی اجاق گاز میذارن و توش روغن واقعی میریزن.

۱۲ - تخم مرغی که از روی کابینت سر خورده و کف آشپزخونه پهن شده رو با دستمال پاک میکنن.

۱۳ - چند تا فحش میدن و لباس میپوشن.

۱۴ - میرن سراغ بقالی سر کوچه و ۲۰ تا تخم مرغ میخرن و برمیگردن.

۱۵ - تلویزیون رو روشن میکنن و صداش رو بلند میکنن.

۱۶ - روغن سوخته رو میریزن توی سطل و دوباره روغن توی ماهیتابه میریزن.

۱۷ - تخم مرغها رو میشکنن و توی ماهیتابه میریزن.

۱۸ - دنبال نمکدون میگردن.

۱۹ - نمکدون خالی رو پیدا میکنن و چند تا فحش میدن.

۲۰ - دنبال کیسهء نمک میگردن و بلاخره پیداش میکنن.

۲۱ - نمکدون رو پر از نمک میکنن.

۲۲ - صدای گزارشگر فوتبال رو میشنون و میدون جلوی تلویزیون.

۲۳ - نمکدون رو روی میز میذارن و محو تماشای فوتبال میشن.

۲۴ - بوی سوختگی رو استشمام میکنن و میدون توی آشپزخونه.

۲۵ - چند تا فحش میدن و تخم مرغهای سوخته رو توی سطل میریزن.

۲۶ - توی ماهیتابه روغن و تخم مرغ میریزن.

۲۷ - با چنگال فلزی تخم مرغها رو هم میزنن.

۲۸ - صدای گل رو از گزارشگر فوتبال میشنون و میدون جلوی تلویزیون.

۲۹ - سریع برمیگردن توی آشپزخونه.

۳۰ - تخم مرغهایی که با ذرات تفلون کنده شده توسط چنگال مخلوط شده رو توی سطل میریزن.

۳۱ - ماهیتابه رو میندازن توی سینک.

۳۲ - دنبال ظرفهای مسی میگردن.

۳۳ - قابلمهء مسی رو روی اجاق گاز میذارن و توش روغن و تخم مرغ میریزن.

۳۴ - چند دقیقه به تخم مرغها زل میزنن.

۳۵ - یاد نمک میفتن و میرن نمکدون رو از کنار تلویزیون برمیدارن.

۳۶ - چند ثانیه فوتبال تماشا میکنن.

۳۷ - یاد غذا میفتن و میدون توی آشپزخونه.

۳۸ - روی باقیماندهء تخم مرغی که کف آشپزخونه پهن شده بود لیز میخورن.

۳۹ - چند تا فحش میدن و بلند میشن.

۴۰ - نمکدون شکسته رو توی سطل میندازن.

۴۱ - قابلمه رو برمیدارن و بلافاصله ولش میکنن.

۴۲ - چند تا فحش میدن و انگشتهاشون که سوخته رو زیر آب میگیرن.

۴۳ - با یه پارچهء تنظیف قابلمه رو برمیدارن.

۴۴ - پارچه رو که توسط شعله آتیش گرفته زیر پاشون خاموش میکنن.

۴۵ - نیمروی آماده رو جلوی تلویزیون میخورن و چند تا فحش میده.