ملت ایران، سرویس مذهبی افکار نیوز - سالک وقتی عظمت حضرت حق را در حد ظرفیت و گنجایش خود درک می کند، خودش را در برابر او بسیار ناچیز می بیند و هر چه کمال و مقامات او افاضه میشود، جنبه خاکساری و فروتنی او نیز اضافه می شود.

ولی در مقابل هرچه به جنبه های منیت و کبر انسان اضافه می شود، نیروهای اهریمنی درون او جا می گیرند.

مردان بزرگ در صفت خاکساری و خضوع و خشوع نسبت به دیگران از مراتب بالاتری برخوردارند.

ما در مقابل حضرت حق چیزی نداریم، هر چه هست عنایت و افاضه اوست، اگر ما تمام عمرمان را صرف سپاس از نعمت های خدا کنیم، باز هم از عهده سپاس یک نعمتش بر نمی آییم. ما را از عدم به وجود آورده و خودش از روی لطف و کرم توفیق اعمال نیکو را به ما می دهد.

لذا در روایات و قرآن آمده است که هر کار به سزایی که توفیق انجام آن را پیدا می کنید از جانب حضرت حق است و هر عمل نکوهیده و زشتی انجام می دهید از جانب نفس است، زیرا در ذات ربوبی نقص راه ندارد.

منبع: شیدا(آیت الله سید عبدالکریم کشمیری)