شکلاتی 2500 ساله

به گزارش اختصاصی ملت ایران باستان شناسان می گویند اثرات شکلات ۲۵۰۰ ساله را در بشقابی در شبه جزیره یوکتان پیدا کردند. باقیمانده و اثرات شکلات در یک فنجان پیدا شده که به نظر می رسد به عنوان سس یا چاشنی همراه با غذا استفاده می شده است. قبلا گفته میشد از دانه ها و پوست کاکائو در تمدن های ما قبل تاریخ برای تهیه یک نوع آشامیدنی استفاده می کردند. اما کشفیات جدید انجمن باستان شناسان مکزیک نشان می دهد که چگونه مکزیکیهای باستان از شکلات استفاده می کردند. آنها می گویند با آزمایشات و بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیدند که از شکلات به عنوان سس یا چاشنی همراه با غذای گوشتی استفاده می شده است.