به گزارش ملت ایران به نقل از خبرگزاری ایسنا: رییس مرکز استعداد درخشان و دانش پژوهان جوان آموزش و پرورش گفت: در راستای توسعه استعدادهای درخشان کشور فراملی کردن " المپیاد زبان و ادبیات فارسی " و برگزاری " المپیاد جغرافیا " و " قرآن " نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مهری سویزی درباره برنامه‌های این مرکز برای ارائه تسهیلات ویژه به دانش آموزان و دانش پژوهان نخبه گفت: رویکرد آموزش و پرورش به این دانش آموزان نگاه پرورش محور است نه پاداشی محور؛ چرا که اگر رویکرد پاداش محور باشد افراد متقاضی به دلیل رسیدن به پاداش ممکن از انواع روشها و مکانیزم‌های جبرانی برای کسب آن استفاده کنند و این روش به ضد استعدادپروری تبدیل می‌شود.

وی افزود: در مرکز استعدادهای درخشان زمینه‌های پرورش دانش آموزان مستعد و نخبه فراهم می‌شود، اما با توجه به اینکه تشویق در نظام انگیزشی یک عامل موثر است و تقدیرها افراد را به صورت نامحسوس برای رسیدن به اهداف مدیریت می‌کند. لذا بر این اساس تسهیلات ویژه برای نخبگان شکل گرفته و مصوبات مربوطه نیز تدوین شده است.

به گفته وی، ورود بدون کنکور به دانشگاه یکی از این تسهیلات ویژه برای دانش آموزان دارای مدال طلای المپیادهاست و معافیت دانش آموزان پسر از خدمت سربازی نیز از دیگر تسهیلات تشویقی است.

سویزی با اشاره به رشد ۱۳/۵ درصدی تعداد شرکت کنندگان در المپیاد دانش آموزی گفت: برای توسعه استعدادهای درخشان باید زمینه‌های توسعه کمی آن فراهم شود و تعداد بیشتری جذب این مراکز شود.

رییس مرکز استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت مراکز استعدادهای درخشان پایین است، بیان کرد: پس از برگزاری آزمون ورودی مرکز استعدادهای درخشان ۱۴۱ هزار نفر در این آزمون شرکت کردند که ۵۸۰۰ نفر در مرحله اول پذیرفته شدند و از این تعداد تنها ۳۰۰ نفر به مرحله بعدی راه یافتند، لذا شاهد ریزش تعداد زیادی از این نخبگان به علت پایین بودن ظرفیت مدارس استعدادهای درخشان هستیم.

سویزی افزایش توسعه کمی و ظرفیت مدارس سمپاد را خدمت به رشد علمی کشور دانست و اضافه کرد: آموزش و پرورش توسعه کمی بر اساس برنامه سند تحولی را در دستور کار قرار داده است و با مکاتبه‌ای که با بنیاد نخبگان صورت گرفته، بر اساس مصوبات این بنیاد مقرر شده تعداد دانش آموزانی که از تسهیلات می‌توانند استفاده کنند افزایش یابد.

وی ادامه داد: در راستای توسعه مراکز و مدارس استعدادهای درخشان فراملی کردن المپیاد زبان و ادبیات فارس و ایجاد المپیاد جغرافیا و قرآن نیز در دستور کار قرار گرفته است.

سویزی درباره افزایش تعداد مدارس استعدادهای درخشان در برای سال تحصیلی جدید گفت: سال گذشته تعداد این مدارس به ۳۵۰ افزایش و امسال نیز به ۴۵۰ مدرسه افزایش یافته است، همچنین پوشش دانش آموزان از ۶۶ هزار نفر در سال ۸۹ به ۹۴ هزار در سال ۹۰ رسید و امسال نیز این پوشش به ۱۲۱ هزار دانش آموز افزایش پیدا کرده که این تعداد به جز پذیرفته شدگان آزمون علوم انسانی است.

وی تصریح کرد: سال گذشته که آزمون ورود به مدارس استعدادهای درخشان برای رشته علوم انسانی برگزار شد، تنها در دو استان پنج کلاس درس با حضور ۵۸ دانش‌آموز تشکیل شد که این آمار امسال با شرکت ۲۹ استان از مرز ۱۴۰۰ دانش‌آموز گذشت.