به گزارش ملت ایران به نقل از ۲۴ آنلاین، در شروع کار بر روی هر سازه، سیلویا با دقت هر چه تمام تر برای رسیدن به شکل اصلی آن در بین خطوط برش هایی را ایجاد می کرد تا همه ی جزییات سازه به درستی نمایش داده شود. نتیجه ی کارهای او به شکل ساختمان های وزارت خزانه داری، بازار بورس نیویورک و کاخ سفید در آمده است.

بنابر این گزارش آپام جیل درباره این سازه های منحصر به فرد می گوید:

زمانی که من شروع به این کار کردم،(قبل از اینکه بخواهم ساختمان ها و بناهای ملی را با کاغذ بسازم)، تنها هدف من درک چرایی نیاز ما به معاملات بود. من خودم را مشغول این کار کرده بودم و کم کم روابطم را با دیگران از دست دادم. مدتی بعد فهمیدم که این شغل ماست که جهان را می سازد و ما آن را در کارهای دیگر جستجو می کنیم.

منحصر به فردترین سازه های دنیا + تصاویر