به گزارش ملت ایران به نقل از جام نیوز، مبتکر و طراح هلندی در حال انجام عملیات تکمیلی و پرداخت کاری کپی کشتی نوح(Noah) به اندازه طبیعی است. او این کشتی را بر اساس نقشه کشتی نوح که در انجیل آمده، ساخته است.

تصاویر کشتی نوح در المپیک لندن