به نظر شمانهضتسوادآموزیدر ۳۲ سال گذشته چقدر موفق بوده است؟
نظرات خود را بخش کامنت های همین خبر برای ما بفرستید.
نظراتی که پس از ساعت ۸ شب ارسال شود، ممکن است صبح روز بعد منتشر شوند.