گران‌ ترین کشور اروپایی معرفی شد

به گزارش ملت ایران به نقل از فارس بر اساس آمارهای منتشر شده، کشور سوئیس در سال ۲۰۱۱ میلادی گران ترین کشور اروپا بوده است.

انجمن تجارت آزاد اروپا در گزارش سالانه خود اعلام کرده است که سوئیس در سال ۲۰۱۱ میلادی گران ترین کشور اروپایی بوده است.

این تحقیق با بررسی قیمت ۲۴۰۰ کالای مهم به دست آمده است و در آن وضعیت کلیه کشورهای اروپایی مورد بررسی قرار گرفته است.

کشورهای نروژ و ایسلند نیز به ترتیب دومین و سومین کشور گران اروپایی در سال ۲۰۱۱ میلادی بوده‌اند.

نکته جالب توجه اینکه سوئیس و نروژ هیچ یک عضو منطقه یورو و حتی اروپای واحد نیز نیستند و ساختار دولت آنها نیز بر اساس " دولت رفاه " چیده شده است.

با این وجود بحران اقتصادی اروپا به کشورهای مرفه اروپایی نیز سرایت کرده است. کشورهای سوئیس و نروژ همواره سعی کرده‌اند خود را از منطقه یورو و بحران‌های موجود در آن دور نگاه دارند.