جو، مرد ۴۲ ساله آمریکایی که با دو خواهر دوقلو و خاله اونها ازدواج کرده است. او از این سه زن، ۲۴ تا بچه دارد در ایالت یوتای امریکا زندگی میکند.

ازدواج مردی 3 زنه در امریکا + عکس