ملت ایران: اروگوئه خرید و فروش، مصرف و تولید ماری جوانا را قانونی کرد. اروگوئه اولین کشوری است که چنین قانونی را اعلام می کند.

بعد از ۱۲ ساعت بحثبر سر لایحه حمایتی دولت، سناتور های این کشور در اقدامی تاریخی این لایحه را را به تصویب نهایی رساند.

این قانون اجازه می دهد که شهروندان بالای ۱۸ سال اروگوئه تا سقف ۴۰ گرم در ماه مواد مخدر بخرند. بنا به اعلام ناظران، به نظر نمی رسد این قانون تا قبل از ماه آوریل اجرایی شود.

دولت امیدوار است که این اقدام باعثکمک به مقابله با کارناوال مواد مخدر شود اما منتقدان اعتقاد دارند که این قانون تنها باعثمی شود مردم بیشتری به مواد مخدر روی بیاورند.

ده ها تن از حامیان این لایحه که توسط رییس جمهوری چپگرای اروگوئه ارائه شده است، به دنبال گرفتن رای در خارج از کنگره جمع شدند.

بسیاری از سناتور ها عقیده دارند که تصویب این لایحه با در نظر گرفتن شکست مبارزه دولت در برابر مواد مخدر، امری اجتناب ناپذیر بوده است.

مرز های اروگوئه توسط کارتل های مواد مخدر احاطه شده و از آن برای قاچاق مواد مخدر به کشور های همسایه استفاده می شود.

پیش از این، پاپ فرانسیس در سفر خود به برزیل به طور غیر مستقیم از سیاست های اروگوئه مبنی بر قانونی کردن مصرف و خرید و فروش مواد مخدر، انتقاد کرده بود.