دقایقی پیش و در جریان معاملات بازار سرمایه با رشد ۹۹۱ واحدی نماگر بورس به ارتفاع ۸۱ هزار واحدی رسید و با این اتفاق ارزش کل بازار سرمایه ۳۹۶ هزار میلیارد تومانی شد.
تا این لحظه نیز ۶۵۴ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۲۹۲ میلیارد تومان در ۶۲ هزار نوبت معاملاتی دادوستد شده است.
بر اساس این گزارش، امروز نیز همانند معاملات روز گذشته بازار سرمایه، اقبال به خرید سهام بانکی ها و پتروشیمی ها موجب تشکیل صف خرید در نمادهای معاملاتی شده است به طوری که از دقایق ابتدای معاملات امروز نماد معاملاتی بانک تجارت صف ۱۹۰ میلیونی خرید را به خود دید.
گفته می شود تمام دارایی های خارج از کشور این بانک آزاد شده و به میزان ۱۴۰ تا ۲۰۰ درصد هم افزایش سرمایه دارد.