به گزارش ملت ایران به نقل از ۵۹۸، ریک جوهانسون عکس های واقعی از صحنه های غیر ممکن را خلق میکند – گرفتن ایده، و نه گرفتن لحظه. در ادامه او اصولی را شرح می دهد که به این حالات خیالی زندگی می دهد، در حالی آنها را از لحاظ بصری قابل قبول نگه می دارد. البته که این عکسی است که نمی تونید با دوربین عکاسیتان بگیرید.

این عکس ها غیر ممکن است !