مارسیا و میلی بیگز در زمان تولد دنیای پزشکی را شگفت زده کردند. وقتی آن‌ها در ژوئن سال ۲۰۰۶ به دنیا آمدند تشخیص آن‌ها از یکدیگر غیر ممکن بود. ولی بعد از مدتی تفاوت آن‌ها بسیار قابل ملاحظه شد و حتی لازم نبود دیگر کسی دقت اندکی به خرج دهد. میلی دارای پوست تیره و مارسیا چشم آبی و بلوند شدند.

مارسیا صورت سفید و موهای بورش را از مادرش به ارثبرد و میلی موها و پوست تیره پدرش مایکل که اصالتاً جاماییکایی است را به ارثبرده است.