به گزارش ملت ایران به نقل از مهر نمایشگاه اسباب بازی توکیو با تلفیق آی فن و برنامه های اجرایی آن با اسباب بازیهای کودکان اقدام به ارائه اسباب بازیهایی با بالاترین فناوریها و نوآوریها کرده که ویژگیهای اسباب بازیهای قرن بیست و یکم را تشکیل می‌دهند.

در دهه ۹۰، پیشرفته ترین و فناورانه ترین اسباب بازی کودکان بازیهای گیم یا آتاریهای دستی بود اما با گذشت ۳۰ سال با توجه به شواهد ارائه شده در نمایشگاه اسباب بازی توکیو بهترین اسباب بازی که امروز یک کودک می تواند دریافت کند یک تلفن هوشمند است.

یافتن راهکارهایی برای ادغام آی فن در اسباب بازیهای کودکانه یکی از مهمترین ویژگیهای نمایشگاه اسباب بازی توکیو بود که از دیروز ۱۴ ژوئن(۲۵ خرداد ماه) آغاز شده و تا ۱۷ ژوئن(۲۸ خرداد ماه) ادامه دارد.

یک شرکت تولید کننده اسباب بازی با عنوان " بندی " در رشته اسباب بازی نوآورانه برای ارائه یک سگ هوشمند جایزه اول را برنده شد، سگی که تا زمانی که آی فن خود را به آن متصل نکنید همچنان بی هویت باقی می ماند.

اسباب‌ بازی کودکان در قرن 21

اسباب بازی آی سو داگ، سگ رباتی که می توان راه برود، حرکات موزون انجام دهد، اما تمام این کارها صرفا توسط یک آی فن انجام می شود؛ این سگ ۱۵ سانتیمتری، ۴۰۰ گرم وزن دارد و صدای انسان را تشخیص می دهد

خرس پشمالوی رباتی که می تواند از طریق آی فن ۶۰۰ واژه بگوید