ادعای عجیب چینی ها + عکس

در این مجموعه عظیم که دارای ۱۰۴ دستگاه آسانسور است، حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار نفر سکونت خواهند کرد.

شرکت BSB‌ چین پیش از این رکورد ساخت یک ساختمان ۱۵ طبقه در شش روز و یک ساختمان ۳۰ طبقه در ۳۶۰ ساعت را به نام خود ثبت کرده است.

بلندترین برج های جهان

کلید افزایش سرعت ساخت، آماده سازی بخش اعظم سازه در کارخانه پیش از شروع مرحله اصلی ساخت عنوان می‌شود.

برج خلیفه دوبی با ارتفاع ۸۲۸ متر ظرف پنج سال ساخته شده و در حال حاضر عنوان بلندترین برج جهان را در اختیار دارد.