مهندس استونیایی خودروی تویوتا لندکروز خود را به نوعی طراحی کرده است که ۲قایق روی آن بسته می شود تا هرگاه راننده اراده کرد خودرو را وارونه کرده و روی آب با قایق مسیر را ادامه دهد.

مت نیلسون ۴۴ساله می خواهد با این خودرو - قایق ۶۰هزار کیلومتر را در دنیا به مسافرت و دریانوردی بپردازد. او که ۷سال روی این پروژه کار کرده درباره آن می گوید: از کودکی آرزوی این سفر را داشتم و از ۱۰سالگی به مهیا کردن مقدمات آن پرداختم. گفتنی است طرح وی در شرایط گوناگون آزمایش شده و از پس تمام مراحل سخت برآمده است.