صدای مکالمه گیاهان به گوش دانشمندان رسید!

محققان انگلیسی مدعی هستند که گیاهان از طریق ایجاد صداهای بسیار ظریف در ریشه با یکدیگر صحبت می کنند!

به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا، تحقیقات جدید حاکی از آن است که گیاهان نه تنها به صداهای اطراف خود واکنش نشان می دهند، بلکه با گیاهان اطراف خود از طریق ایجاد صداهای بسیار ظریف صحبت می کنند!

محققان دانشگاه بریستول از بلندگوهای پر قدرت برای شنیدن صدای نهال ذرت استفاده و صداهای ظریف کلیک مانندی را از ریشه نهال ضبط کردند.

وقتی ریشه های گیاه در آب معلق شدند و یک صدای مداوم با فرکانس مشابه پخش شد، ریشه های گیاه به سمت صدا حرکت کردند.

به گفته محققان، این نخستین شواهد از مکالمه گیاهان با یکدیگر از طریق زبان مخصوص است که برای انسان قابل شنیدن نیست.

پروفسور «دانیل رابرت» محقق زیست شناسی دانشگاه بریستول خاطر نشان می کند: صداهای کلیک مانند بسیار ریز دارای پتانسیل تشکیل یک کانال ارتباطی بین ریشه های گیاهان هستند.

به نظر می رسد صدا و لرزش نقش مهمی در حیات گیاهان ایفا می کنند.

اوایل سال جاری میلادی نیز محققان دانشگاه اگزتر انگلیس در تحقیقی دریافته بودند که کلم در شرایطی مانند نزدیک شدن قیچی باغبان یا حمله کرم گیاهخوار، گاز هشداردهنده ای برای اعلام خطر به سایر گیاهان از خود ساطع می کند.