طلاب مانند دانشجویان تا زمانی که مشغول تحصیلند از شرکت در دوره ضرورت وظیفه معاف هستند ولی در صورت تمایل می توانند این دوره را در یکی از ارگان های مشخص شده از سوی نظام وظیفه پشت سر بگذرانند. شرایط و قوانین این دوره برای طلاب همانند دیگران است. طلاب تا قبل از اردییبهشت ۱۳۴۲ از معافیت برخوردار بودند، اما پس از ماجرای فیضیه رژیم دستور به لغو معافیت داد و طلاب را به پادگان ها اعزام می کرد.