به گزارش ملت ایران به نقل از تابناک بیش از ۹ میلیون دانش آموز چینی در آغازین روزهای ماه ژوئن در رقابت مهم آزمون ورودی دانشگاه ها شرکت کردند و خانوادهای آنها با استرس فراوان آنها را در این رقابت ها همراهی می کردند. اگر تصور می کنید که کنکور در ایران تنها یک رقابت حساس و نفس گیر است اشتباه می کنید چرا که در کشور پر جمعیت چین این رقابت از حساسیت بالاتری برخوردار است.