تندیس دکتر ˈمحمد قریبˈ پدر طب اطفال ایران با حضور سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمع دیگری از مسوولان نظام سلامت کشور در پارک پردیس فناوری رونمایی شد.

دکتر ˈمحمد قریبˈ در سال ۱۲۸۸ در تهران متولد شد و از وی به عنوان نخستین پزشک و متخصص طب اطفال ایران و بنیانگذار طب نوین اطفال در ایران و موسس بیمارستان مرکز طب کودکان یاد می شود.

دکتر قریب به پاس خدمات چشمگیر علمی به دریافت نشان دانش از دانشگاه تهران، نشان درجه اول فرهنگ از وزارت آموزش و پرورش و نشان عالی از دولت فرانسه نائل شد.

طرح نصب سردیس شخصیت های برتر علمی و فناوری در بوستان دانشمندان پارک فناوری پردیس، طرحی است که به منظور ارج نهادن به زحمات و تلاش های دانشمندان مطرح ایران و جهان در حوزه های مختلف علوم وفناوری از سال ۸۶ آغاز شده و تا کنون سردیس پنج دانشمند مختلف با حضور مقامات رونمایی شده است.