رسول تقیان با پیراهنی که روی آن " خلیج فارس " نقش بسته بود به روی تخته مسابقات جهانی رفت.

بعد از برگزاری مراسم معارفه وزنه برداران دسته ۷۷ کیلوگرم مسابقات جهانی که رسول تقیان ملی‌پوش ایران با پیراهنی که روی آن نام خلیج فارس به فارسی و انگلیسی حک شده بود، به روی تخنه رفت.

سایر ملی‌پوشان وزنه‌برداری برای تشویق تقیان در سالن مسابقه حاضر هستند. محمد علی‌آبادی رئیس کمیته ملی المپیک هم به لهستان رفته و این مسابقه را از نزدیک تماشا می‌کند.