به گزارش ملت ایران به نقل از برترین ها برجی که روزگاری بلندترین ساختمان اروپا به شمار می رفت، در مقابل چشم مردم فروریخت. به گزارش برترین ها این برج بلند با صدایی مهیب در کمتر از ۵ ثانیه تخریب شد و صدها تن از همسایگان و ساکنین قبلی به گلاسگو آمدند تا شاهد فروپاشی این ساختمان توسط ۲۷۵ کیلوگرم مواد منفجره باشند.

این ساختمان یکی از ۸ ساختمانی است که در سال ۱۹۶۹ ساخت آنها به اتمام رسید. این ساختمان ها در مجموع ظرفیتی برابر ۴۷۰۰ نفر دارند ولی در حال حاضر تنها ۳۰۰ نفر در آنجا زندگی می کنند.

نابودی بلندترین برج اروپا +عکس