زوج جوان چینی کودک خود را در اینترنت فروختند و با بخشی از پول آن قصد داشتند یک گوشی آیفون بخرند.

پس از دستگیری این زوج آنها به پلیس در این باره گفتند: ما می خواستیم بچه در خانواده بهتری بزرگ شود. گفتنی است آنها طی یک آگهی به دنبال والدینی بودند که برای پذیرش سرپرستی کودک آنها معادل ۵هزار پوند بپردازد.

با وجود این پس از باخبر شدن پلیس از چنین معامله ای آنها دستگیر شده و اکنون به جرم فروش کودک خود محکوم شده اند.

گفتنی است چندی پیش گوشی آیفون اس ۵ به بازار چین آمد و مشتری های انبوه بازار این کشور را جذب خود کرد.