به گزارش ملت ایران به نقل از برترین ها ساکنین روستای Banks در نزدیکی Southport انگلستان شاهد حمله طاووس ها به روستای خود هستند. به گزارش برترین ها به نقل از دیلی میل، به دنبال هجوم این پرندگان بزرگ سگ ها و گربه ها به دنبال پناهگاه می گردند، اتومبیل ها ناچار از سرعت خود می کاهند و ساکنین روستا در و پنجره ها را می بندند تا از ورود طاووس ها به انبارها و گلخانه هایشان جلوگیری کنند. بعضی دیگر با تفنگ های آبپاش به استقبال طاووس ها می روند.

یکی از اهالی روستا هنگام صبح طاووسی را دیده که در انبار خانه خوابیده بوده است و یکی دیگر از اهالی صبح هنگام بیدار شدن یک جفت چشم طاووس را مقابل خود می بیند که از پنجره داخل خانه را تماشا می کرده است!

Banks قبلاً هم مورد حمله گروهی دیگر از پرندگان قرار گرفته بود. در حال حاضر ۱۵ طاووس در این روستا حضور دارند و با توجه به اینکه زمان جفتگیری آنها تازه به پایان رسیده است، پیش بینی می شود که بر تعداد آنها افزوده شود. این پرندگان همچنین به درخت های میوه و سبزیجات حمله می کنند و آنها را از بین می برند.

حمله طاووس ها به یک روستا