ملت ایران: این سه سد در مجموع ۲ هزار و ۳۳۵ متر طول داشته و ارتفاع آن نیز در حدود ۱۸۱ متر است.

هزینه ساخت این سد در حدود ۲۲.۵ میلیارد دلار بوده و بابت آن از ۱۰۲.۶ میلیون متر مکعب خاک، ۲۷.۲ میلیون متر مکعب سیمان و ۴۶۳ هزار تن فولاد استفاده شده است.