کشف جدید جنازه های باستانی + عکس


ایرانمنش اظهار داشت: این کارشناسان برای بررسی این موضوع که چرا نوزادان در حصار پیرامونی ارگ بم در طی دوره های مختلف به خاک سپرده شده اند، قصد سفر و بررسی این واقعه عجیب تاریخی را دارند.

وی با اشاره به این که باستان شناسان گمانه های مختلفی درباره علل دفن نوزادان در دیواره های بیرونی ارگ بم دارند، بیان داشت: این مسئله توجه بسیاری از روزنامه نگاران داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است.

این مسئول ارگ بم را دارای ناگفته های تاریخی فراوان دانست و گفت: اگرچه زلزله سال ۸۲ موجب تخریب این بنای عظیم تاریخی شد اما در افشای بسیاری از زوایای پنهان این اثر منحصر به فرد در طی دوران های مختلف، نقش داشت.