جلد کتاب «تن تن در آمریکا» با ثبت رکوردی جدید به مبلغی بیش از یک میلیون یورو چکش حراج خورد.

به گزارش ایسنا، جلد کتاب «تن تن در آمریکا» در یک حراجی در پاریس به مبلغ یک میلیون و ۳۰۰هزار یورو(یک میلیون و ۶۰۰هزار دلار) چکش حراج خورد تا رکورد جدیدی در فروش یک اثری هنری مربوط به یک داستان مصور ثبت شود.

به گزارش هالیوود ریپورتر، جلد کتاب «تن تن در آمریکا» که در سال ۱۹۳۲ به چاپ رسید، توسط نویسنده ی بلژیکی و خالق تن تن، «هرژه»(Herge)، خلق شده و توانست رکورد قبلی فروش اثری هنری مربوط به یک داستان مصور را که در اختیار همین نویسنده و مربوط به فروش یکی از طرح های هرژه در سال ۲۰۰۸ به مبلغ ۹۷۳ هزار دلار بود، بشکند.

«تن تن در آمریکا» سومین جلد از مجموعه ی کتاب های داستانی مصور «تن تن» است؛ داستان درباره ی یک خبرنگار باهوش که به همراه سگ وفادارش به کشورهای مختلف سفر می کند و با حوادثمختلفی مواجه می شود.

حراج این طرح در شرایطی صورت گرفت که در حال حاضر، تنها پنج طرح از طرح های هرژه برای مجموعه ی کتاب های «تن تن» باقی مانده که در این میان، دو طرح در اختیار مجموعه داران شخصی است؛ این در حالی ست که جلد کتابی که به تازگی چکش حراج خورد، توسط یک خریدار ناشناس خریداری شده است.