ملت ایران: یک گروه از دختران حلبی پس از آموزش زیر نظر معارضین گروهی با عنوان " مادر عایشه " تشکیل داده اند تا با ارتش سوریه بجنگند.

در حالی که بیش از ۲ سال از جنگ در سوریه می گذرد و نزدیک به یکصدهزار کشته و ۲میلیون آواره برجای مانده است یک گروه جدید از معارضین اعلام موجودیت کرده است.

این گروه با نام " مادر عایشه " که از دختران جوان و نوجوان حلب تشکیل شده است در محله " صلاح الدین " استقرار داشته و زیر نظر گروه " التوحید " حلب آموزش نظامی دیده اند.

به روایت عکس های " لوبنا میره " عکاس رویترز این دختران در همین محل کار با اسلحه، نشانه گیر و تیراندازی را یاد می گیرند.