سایت دیلی میل در خبری نوشت: ستاره بازیکنان راگبی در دیداری که تیم آنها با نخست وزیر کامرون داشت، شوخی بدی را با دیوید کامرون کرد و وقتی عکاسان در حال عکس گرفتن بودند، او از پشت برای نخست وزیر شاخ گذاشت. دیویدو کامرون هم که از ماجرا خبر نداشت رو به دوربین لبخند می زد.