ملت ایران: دولت نیوزلند به تازگی مجموعه ای از تمبرهای پستی را به مناسبت تولد نوه ولیعهد بریتانیا منتشر کرد.

از این کودک به عنوان پادشاه آینده بریتانیا یاد می شود.

نیوزلند یکی از کشورهای نزدیک به استرالیا و زیر مجموعه پادشاهی بریتانیاست.