به گزارش اختصاصیملت ایران: از سال ۱۸۷۰ تا کنون، متوسط قد مردان ۱۱ سانتی‌متر افزایش یافته است. این یافته ها بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از هزاران مرد از ۱۵ کشور اوپایی اعلام شده است.

به عنوان مثال برای مردان ۲۱ ساله بریتانیایی، میانگین قد از ۱۶۷.۵ سانتی‌متر در سال ۱۸۷۱ به ۱۷۷.۳۷ سانتی‌متر در سال۱۹۷۱ رسیده است.

کارشناسان بهداشت می گویند که که قد یک معیار مفید به شمار می رود اما تمرکز بر بهبود سلامت به طور کلی مدنظر بوده است.

مقاله منتشر شده در ژورنال اقتصادی آکسفورد برای این پژوهش، از منابع متنوع و معتبری نظیر سوابق نظامی و نیز سرشماری های جدیدتر در سالهای بین ۱۸۷۰ تا ۱۹۸۰ در ۱۵ کشور اروپایی استفاده کرده است.

در این پژوهش تنها مردان مورد مطالعه قرار گرفتند چرا که اطلاعات موجود برای زنان بسیار اندک و نامعتبر بوده است.

بنا به این مطالعات، ژن ممکن است عاملی برای این تحولات در قد انسان به شمار آید. اگرچه ژن ها عاملی برای توضیح تفاوت ها بین افراد مختلف هستند اما نمی توان روند تغییر متوسط قد را با آن توضیح داد.

پروفسور تیم هاتون از دانشگاه اسکس می گوید:: هیچ توضیع داروینی برای روند مطرح شده وجود ندارد. مردمی که در قرن بیستم زندگی می کردند، قطعا در قرن نوزدهم وجود نداشته اند. "

به عقیده پژوهشگران، ژن نمی تواند تغییرات قابل توجهی را در طول چهار یا پنج نسل ایجاد کند. این پزوهشگران همچنین معتقدند که دو سال اول زندگی هر فرد، زمان مهم در تعیین ارتفاع قد اوست و بیماری ها و نارسایی هایی که نوزاد در این سن بدان دچار می شود، در تغییر میزان قد او تاثیر بسزایی دارد.

در دوره مورد مطالعه، نرخ مرگ و میر نوزادان کاهش یافته است. همچنین خانواده ها به سمت کم جمعیت شدن پیش رفته اند و درآمد و سطح رفاه و بهداشت خانواده ها به میزان قابل توجهی تغییر کرده است.